Yeni Yapılar

Mesut Öksüz > Vaatler > İmar ve Dönüşüm > Yeni Yapılar

Ziya Gökalp, Ayazma, Şahintepe, Güvercintepe, Sıvat Yeşiltepe

Başakşehir Belediyesi verilerine göre yapı stoğunun %12’sinin risk altında olduğu varsayılmaktadır.

Yerinde dönüşüm, hiçbir koşulda yaşayanlar açısından sosyal ayrışmaya ve toplumsal kırılmaya yol açmayacak.

Kent hakkı, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı, kiracıları da kapsayacak biçimde kamusal güvence altına alınacak.

Projelere doğrudan kamusal kaynak aktarımı da yapılarak, uygulamaların tüm kesimler açısından dışlama ve tasfiyeye neden olması önlenecek.

ORTAK AKILLA, ŞEFFAF, KATILIMCI, ADALETLİ VE HAKKANİYETLİ BİR YAKLAŞIMLA HALKIMIZ MÜLKÜNÜ KAYBETMEDEN GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA SAHİP OLACAK.

Mevcut kullanıcıların, gerçekleşecek dönüşüm sonrasında aynı alanda yaşamlarını sürdürmeleri sağlanacak; ortak giderleri karşılamaya yönelik sürdürülebilir ve gelir yaratıcı olanaklar desteklenecek.